Færdselsrelateret førstehjælp

Pr. 1. oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år.
De 7 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og dette færdelsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
- yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
- foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
- forebygge schock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

have forståelse af:
- den livsvigtige ilttransport
- virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Indhold
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Nødflytning
Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Brud på arme og ben

Tid
4 timer