Førstehjælp ved sygdomme

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

- yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge

- identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme

- foretage en alarmering via 1-1-2

samt kunne nævne:

- virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

Smerter i brystet

Smerter i bughulen

Vejrtrækningsbesvær

Ændret bevidsthedstilstand

Kramper

Sygdomme

Sukkersyge

Infektioner

Lejringer

Shock

Psykisk førstehjælpAlarmering

Tid

3 timer.