Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader

- yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne

- foretage en alarmering via 1-1-2

samt kunne nævne:

- virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader,  almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og shock

- forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning

Indhold

Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

Småskader

Mindre knoglebrud

Ledskred, forstuvninger og muskelskader

Støtteforbindinger

Armslynge

Almen kuldepåvirkning og forfrysninger

Varmepåvirkning og mindre forbrændinger

Solstik og hedeslag

Shock

Psykisk førstehjælp

Alarmering

Tid

3 timer.