Genoplivning med hjertestarter

Førstehjælpsmodulet forudsætter forudgående gennemførelse af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne

- årsager til hjertestop
- montere og betjene en hjertestarter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med enhjertestarter til   rådighed

have forståelse af:

- sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
- indikationer for anvendelse af hjertestarter
- situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse afhjertestarter

 

Indhold
Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
Hjerterytmeforstyrrelse
Blodprop i hjertet
Opbygning af hjertestarter
Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter

Betjening af hjertestarter

Tid

3 eller 4 timer (alt efter om førstehjælpsmodulet gennemføres i forlængelse af et førstehjælpskursus eller som en udbygning af et tidligere gennemført førstehjælpskursus).