Hjerte-Lunge-Redning

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
- alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede

have forståelse af:
- overlevelseskæden
- de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

Tid
3 timer