Livreddende førstehjælp

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade

- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker

- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

have forståelse af:

- den livsvigtige ilttransport

- virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt shock

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Blødninger

Hovedlæsioner

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Forbrændinger

Forgiftninger og ætsninger

El-ulykker

Tid

3 timer.